آموزش برنامه نویسی با مداد سبز

مداد سبز پلتفرم آموزشی در ایران است که دوره های خود را به صورت پروژه محور برگزار میکند. اگر دوست دارید تا برنامه نویسی را واقعی تر یاد بگیرید همین حالا شروع کنید.

200 کاربر روزانه

29 دوره

83 مقاله تخصصی

8500 دقیقه آموزش

آموزش برنامه نویسی با مداد سبز

مداد سبز  پلتفرم آموزشی در ایران است که دوره های خود را به صورت پروژه محور برگزار میکند. اگر دوست دارید تا برنامه نویسی را واقعی تر یاد بگیرید همین حالا شروع کنید.

200 کاربر روزانه

29 دوره

83 مقاله تخصصی

8500 دقیقه آموزش

آموزش برنامه نویسی-مداد سبز

جدیدترین دوره ها

جدیدترین مقاله ها