عضو تیم دولوپ و توسعه AiBrain کالیفرنیا

توسعه دهنده فرانت اند در ایرانیکارت

توسعه دهنده بک اند در شاپرک

مدرس توسعه وب و هوش مصنوعی

مدرس vue.js در مداد سبز